Thông tin văn bản
Văn bản số 5814/VP-NC ngày 30/08/2021 Sao gửi Công văn số 7107/BYT-MT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế
Số ký hiệu: 5814/VP-NC Ngày ban hành: 30/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 7107/BYT-MT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210905171649.zip