Thông tin văn bản
Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 10/06/2019 Thành lập Tổ giúp việc cho Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để PT kinh tế- XH về thể chế và PT nguồn nhân lực
Số ký hiệu: 1264/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập Tổ giúp việc cho Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để PT kinh tế- XH về thể chế và PT nguồn nhân lực
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1264.qd.signed.pdf