Thông tin văn bản
Văn bản số 3897/VP-KTTC ngày 25/08/2017

Về việc: Sao gửi Quyết định  3117/QĐ-BCT ngày 14/8/2017

Số ký hiệu: 3897/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc: Sao gửi Quyết định  3117/QĐ-BCT ngày 14/8/2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3897VPKTTC2017.rar