Thông tin văn bản
Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015

V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện

Số ký hiệu: 50/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/10/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 502015QDUBND2015.doc