Thông tin văn bản
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29/05/2020 Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C
Số ký hiệu: 01/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29/05/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 01-2020-NQ-HDND KH15- DAU TU CONG NHOM C.pdf