Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 07/04/2010

Ban hành Quy định về Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản  Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 15/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/04/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản  Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_15-2010-UBND_T.doc