Thông tin văn bản
Văn bản số 5752/VP-NC ngày 27/08/2021 Sao gửi Công văn 279-CV/TU ngày 18/8/2021 và Công văn 281-CV/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu: 5752/VP-NC Ngày ban hành: 27/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn 279-CV/TU ngày 18/8/2021 và Công văn 281-CV/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210905170942.zip