Thông tin văn bản
Văn bản số 2464/UBND-KTN  ngày 10/10/2018 Tham mưu xây dựng và rà soát điều chỉnh, bổ sung Nghị định 57/2018/NĐ-CP về các chính sách nông nghiệp
Số ký hiệu: 2464/UBND-KTN  Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Tham mưu xây dựng và rà soát điều chỉnh, bổ sung Nghị định 57/2018/NĐ-CP về các chính sách nông nghiệp
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2464.ub.PDF