Thông tin văn bản
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyện.
Số ký hiệu: 12/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/07/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyện.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 12- NQ-HDND-TRANG THIET BI BENH VIEN TINH, HUYEN. KH12.pdf