Thông tin văn bản
Văn bản số 3054/VP-KT ngày 09/05/2022 Sao gửi Thông báo kết luận số 773-TB/VPTU ngày 5/5/2022
Số ký hiệu: 3054/VP-KT Ngày ban hành: 09/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông báo kết luận số 773-TB/VPTU ngày 5/5/2022
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220510085318.zip