Thông tin văn bản
Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

Về việc bổ sung khoản 1, Điều 2 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND và điều chỉnh, bổ sung Phụ lục I Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 45/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/10/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc bổ sung khoản 1, Điều 2 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND và điều chỉnh, bổ sung Phụ lục I Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 452012QDUBND.doc