Thông tin văn bản
Văn bản số 1971/VP-NC ngày 29/03/2021 Sao gửi Quyết định số 701/QĐ-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Số ký hiệu: 1971/VP-NC Ngày ban hành: 29/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 701/QĐ-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210402082106.zip