Thông tin văn bản
Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011–2015 và định hướng đến năm 2020.

Số ký hiệu: 34/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011–2015 và định hướng đến năm 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_34_HDNDT.doc