Thông tin văn bản
Văn bản số 8488/VP-NC ngày 11/12/2021 Sao gửi Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 8488/VP-NC Ngày ban hành: 11/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211213091739.zip