Thông tin văn bản
Văn bản số 3596/VP-KT ngày 19/05/2022 Sao gửi công văn của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 3596/VP-KT Ngày ban hành: 19/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi công văn của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220520090651.zip