Thông tin văn bản
Báo cáo số 317/BC-UBND ngày 09/09/2019 Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và một số hoạt động của doanh nghiêp nhà nước
Số ký hiệu: 317/BC-UBND Ngày ban hành: 09/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và một số hoạt động của doanh nghiêp nhà nước
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 317.bc..signed.pdf