Thông tin văn bản
Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 09/05/2011

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án ""Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2011 đến năm 2012"" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 967/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/05/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án ""Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2011 đến năm 2012"" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD967_2011_UBNDT.doc