Thông tin văn bản
Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 24/03/2011

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 09/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/03/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD09_2011_UBNDT.doc