Thông tin văn bản
Văn bản số 8719/VP-NC ngày 20/12/2021 sao gửi Quyết định số 2097/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ Tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 8719/VP-NC Ngày ban hành: 20/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2097/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ Tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229140824.zip