Thông tin văn bản
Văn bản số 5515/VP-VHXH ngày 04/08/2020 Sao gửi Nghị định số 47/2020/TT-BTTTT ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
Số ký hiệu: 5515/VP-VHXH Ngày ban hành: 04/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 47/2020/TT-BTTTT ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810084209.zip