Thông tin văn bản
Văn bản số 6706/VP-KT ngày 05/10/2021 sao gửi Quyết định số 4663/QĐ-KBNN ngày 13/9/2021 của Kho bạc nhà nước
Số ký hiệu: 6706/VP-KT Ngày ban hành: 05/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 4663/QĐ-KBNN ngày 13/9/2021 của Kho bạc nhà nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211007074130.zip