Thông tin văn bản
Văn bản số 7891/VP-TTHCC ngày 17/12/2019 sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 7891/VP-TTHCC Ngày ban hành: 17/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191223130618.zip