Thông tin văn bản
Văn bản số 3773/VP-NC ngày 26/05/2022 Sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ.
Số ký hiệu: 3773/VP-NC Ngày ban hành: 26/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220531141429.zip