Thông tin văn bản
Văn bản số 2422/VP-NCPC ngày 10/04/2020 Sao gửi Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 2422/VP-NCPC Ngày ban hành: 10/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416092540.zip