Thông tin văn bản
Công văn số 1009/UBND-KTTC ngày 20/05/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019
Số ký hiệu: 1009/UBND-KTTC Ngày ban hành: 20/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1009.ub.PDF