Thông tin văn bản
Văn bản số 6397/VP-KTTC ngày 20/11/2018 Sao gửi Thông tư số 51/2018/TT-BTC
Số ký hiệu: 6397/VP-KTTC Ngày ban hành: 20/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 51/2018/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6397.rar