Thông tin văn bản
Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 30/08/2011

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

Số ký hiệu: 29/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/08/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 11 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 1QD_29_2011.doc