Thông tin văn bản
Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 16/04/2013

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 14/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/04/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 142013QDUBND2013.doc