Thông tin văn bản
Văn bản số 5772/VP-NC ngày 23/10/2018 sao gửi Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ Nội vụ.
Số ký hiệu: 5772/VP-NC Ngày ban hành: 23/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ Nội vụ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5772.rar