Thông tin văn bản
Văn bản số 3782/VP-KT ngày 05/05/2023 sao gửi văn bản (Thông tư số 05/2023/TT-BGTVT ngày 28/4/2023 của Bộ Giao thông vận tải)
Số ký hiệu: 3782/VP-KT Ngày ban hành: 05/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản (Thông tư số 05/2023/TT-BGTVT ngày 28/4/2023 của Bộ Giao thông vận tải)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230509102232.zip