Thông tin văn bản
Văn bản số 2463/VP-TKTH ngày 13/04/2020 Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/04/2020)
Số ký hiệu: 2463/VP-TKTH Ngày ban hành: 13/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/04/2020)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416092716.zip