Thông tin văn bản
Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 28/02/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 57/BC-UBND Ngày ban hành: 28/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 57.bcub.signed.pdf