Thông tin văn bản
Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 02/05/2019 Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg.
Số ký hiệu: 152/BC-UBND Ngày ban hành: 02/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg.
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 152.bc.PDF