Thông tin văn bản
Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Ban hành Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Tha La, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 61/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/12/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Tha La, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 612015QDUBND2015.doc.docx