Thông tin văn bản
Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 25/08/2020 Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định bổ sung ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.
Số ký hiệu: 32/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/08/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định bổ sung ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 32 qppl.signed.pdf