Thông tin văn bản
Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 01/02/2021 Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu: 24/BC-UBND Ngày ban hành: 01/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 24 bc.signed.pdf