Thông tin văn bản
Văn bản số 5664/VP-KTTC ngày 10/08/2020 Sao gửi Quyết định số 1188/VPCP-NN ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5664/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1188/VPCP-NN ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200811084708.zip