Thông tin văn bản
Văn bản số 189/VP-NC ngày 08/01/2021 sao gửi Thông tư số 173/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
Số ký hiệu: 189/VP-NC Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 173/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114151206.zip