Thông tin văn bản
Văn bản số 1041/VP-KT ngày 18/02/2022 sao gửi Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu: 1041/VP-KT Ngày ban hành: 18/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220221163425.zip