Thông tin văn bản
Công văn số 1932/VP-KTTC ngày 08/04/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu: 1932/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Đính kèm: 1932VPKTTC.rar