Thông tin văn bản
Văn bản số 9632/VP-TKTH ngày 25/12/2020 Sao gửi văn bản (Công văn 10771/VPCP-QHĐP)
Số ký hiệu: 9632/VP-TKTH Ngày ban hành: 25/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Công văn 10771/VPCP-QHĐP)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201228140422.zip