Thông tin văn bản
Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2186/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2186.qd.signed.pdf