Thông tin văn bản
Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Số ký hiệu: 50/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Người ký: Phan Thị Điệp
Đính kèm: 50-NQ-HDND-PHAT TRIEN KINH TE XA HOI - KH14.pdf