Thông tin văn bản
Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 18/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Số ký hiệu: 146/KH-UBND Ngày ban hành: 18/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 146 ub.signed.pdf