Thông tin văn bản
Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 63/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 632013QDUBND2013.doc