Thông tin văn bản
Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 17/10/2011

Ban hành Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm  2015, định hướng đến năm 2020”.

Số ký hiệu: 2115/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/10/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm  2015, định hướng đến năm 2020”.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_2115.doc