Thông tin văn bản
Văn bản số 7074/VP-NCPC ngày 24/09/2020 sao gửi Nghị định số 112/2020/NĐ-CP
Số ký hiệu: 7074/VP-NCPC Ngày ban hành: 24/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 112/2020/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200928080841.zip