Thông tin văn bản
Văn bản số 5595/VP-VHXH ngày 06/08/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu: 5595/VP-VHXH Ngày ban hành: 06/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810084838.zip