Thông tin văn bản
Văn bản số 2189/UBND-KGVX ngày 10/09/2018 Phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024
Số ký hiệu: 2189/UBND-KGVX Ngày ban hành: 10/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2189.pdf