Thông tin văn bản
Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 06/05/2013

Quyết định số 789/QĐ-UBND  Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xạ giai đoạn 2012-2015

Số ký hiệu: 789/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/05/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 789/QĐ-UBND  Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xạ giai đoạn 2012-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 789QDUBND2013.doc